nieuws

waar je wat aan hebt.

Overbodige functies! Welke???

27 oktober 2020

De coronapandemie versnelt en versterkt de noodzaak voor bedrijven om te digitaliseren. Door de ‘dubbele schok’ krimpt het aantal ‘oude’ banen voor het eerst in jaren harder dan het aantal ‘nieuwe’ banen groeit.

In een rapport van World Economic Forum (WEF) komt naar voren dat het aantal overbodige functies, zoals bijvoorbeeld op administratieve afdelingen, tussen nu en 2025 zal dalen van 15,4% naar 9%. Een krimp van 6,4%. Gelukkig zijn er ook kansen!

Fons Scheltema, directeur van Assistant2, signaleert al jaren dat het ‘oude’ ondersteuners/secretaresse vak een uitstervend beroep is en dan met name in z’n oude vorm. Als je niet meebeweegt, en je digitale skills niet op orde zijn, kan het zomaar zijn dat jij tot die groep behoort van ‘overbodige functies’. Blijven ontwikkelen blijft zijn advies! En met name je digitale vaardigheden. En er zijn ook kansen. Bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs. Lees ook het bijbehorende artikel in de Telegraaf.

Volgens hoogleraar strategisch management en innovatie, Henk Volberda, signaleren veel werkgevers aanzienlijke tekorten in de (digitale) vaardigheden van hun mensen. Ze verwachten dat de helft moet worden bij- of omgeschoold. De denktank achter de studie verwacht dat het de werknemers in een kwetsbare positie, zoals jongeren, laagopgeleiden en vrouwen, zwaar zal treffen. Voor het onderzoek van WEF zijn 291 grote bedrijven in 26 landen ondervraagd. 43% van deze bedrijven is van plan het met minder mensen en meer nieuwe technologie te gaan doen. Twee op de vijf bedrijven (41%) heeft meer gespecialiseerd personeel nodig voor o.m. cloud computing, big data analytics, het internet der dingen, AI en robotisering.

Bron: Het Financieele Dagbald 21 oktober 2020

kennismaken

wat kunnen wij voor je doen?

Werken bij Assistant2 geeft zekerheid. Samen zoeken en vinden we de baan die het beste bij jou past. Zekerheid betekent ook dat je minimaal de eerste zes maanden bij Assistant2 in dienst bent. En vanaf je eerste werkdag begeleiden en coachen we jou waar nodig. En voor wat je aan opleiding of vaardigheden te kort komt, zetten we samen een persoonlijk Loopbaan Ontwikkel Traject (LOT) uit. Nieuwsgierig? Meld je dan hier aan voor een vrijblijvende kennismaking.