Jouw LOT

in eigen handen!

Management Support Assistant2 vindt het belangrijk dat alle Assistants zich doorlopend ontwikkelen. Niet uitsluitend op professioneel gebied maar vooral ook persoonlijk. Daarom hebben wij speciaal voor onze Assistants, samen met Delft Top Tech, het Loopbaan Ontwikkel Traject (kortweg LOT), ontwikkeld. Omdat wij de beste werkgever willen zijn, voor zowel onze Assistants als onze vaste medewerk(st)ers.

Loopbaan Ontwikkel Traject

Het persoonlijk Loopbaan Ontwikkel Traject (LOT) van Assistant2 kent vier niveaus en vierdimensies. Assistants worden voor iedere dimensie ingeschaald op een bepaald niveau, waardoor een overzichtelijk beeld ontstaat.

 

De vier niveaus

In het LOT zijn vier niveaus vastgesteld, te weten Talent, Assistant, Professional en Expert. De Assistant heeft alle eigenschappen van het Talent al in huis; de Professional heeft alles van een Assistant in huis en zo verder.

Talent 1.     Starter op de arbeidsmarkt
2.     Ambitieus en leergierig
3.     Heeft potentie het vak snel te leren
4.     Heeft nog begeleiding nodig, doet dingen nog niet zelfstandig
Assistant 1.     Is een ervaren management assistant
2.     Wil goed zijn in het vak
3.     Werkt zelfstandig en accuraat
4.     Wil groeien als mens en in het werk
5.     Staat als volwassene in het leven
Professional 1.     Kan de eigen werkzaamheden inrichten
2.     Kan anderen helpen bij de uitvoering van het vak
3.     Gaat zelfstandig te werk en neemt initiatieven
4.     Gaat lastige situaties niet uit de weg, maar pakt ze aan
5.     Draagt bij aan een betere maatschappij
Expert 1.     Heeft het vak volledig onder de knie
2.     Zorgt ervoor dat anderen hun werk goed kunnen doen
3.     Begeleidt mensen en helpt ze bij hun werk
4.     Werkt zelfstandig en is volwaardige gesprekspartner voor het management
5.     Leeft bewust

 

De vier dimensies

De kwaliteiten van een Assistant zijn niet te omschrijven in simpele woorden, daarom bepaalt Assistant2 het beeld vanuit vier hoeken. Met de vier dimensies in LOT worden de capaciteiten van onze Assistants beschreven. De dimensies gaan over de beheersing van het vak, de vaardigheden, de flexibiliteit en welke rol men in de maatschappij heeft.

Professionality De beheersing van het vak van (management) Assistant; de verschillende vakaspecten (technische vaardigheden)
Skills De persoonlijke en communicatieve vaardigheden die nodig zijn als (management) Assistant
Flexibility Het omgaan met veranderingen; de ervaring in verschillende werkomgevingen en branches
Personality De plaats in de maatschappij en de betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen

Ontwikkelen volgens plan

Bij Assistant2 wordt iedere Assistant die aan de slag gaat “ingeschaald” met de vier dimensies en de vier niveaus. Dit is het startpunt van haar/zijn loopbaanontwikkeling bij Management Support Assistant2. Met iedere Assistant wordt een individueel traject uitgestippeld en worden persoonlijke afspraken gemaakt over opleidingen en ervaring opdoen. De opleidingen beperken zich niet tot het vakgebied, alle dimensies worden hierin meegenomen. Zo werken we doorlopend aan je ontwikkeling tot Expert maar ook aan jouw ontwikkeling als mens.

Bekijk hier het gehele overzicht van onze LOT- trainingen.